Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 äger rum torsdagen den 28 april klockan 14 i Svedbergs lokaler, Verksadsvägen 1 i Dalstorp. Stämman kan komma att hållas i digital form. För att en aktieägare ska kunna få ett ärende behandlat på stämman ska ärendet ha inkommit till bolaget senast den 1 mars 2021. Valberedningen utgörs av Johan Wester (ordförande), Fredrik Ahlin, Bengt Belfrage och Anders Wassberg.