Årsstämma 2022

 

Årsstämman 2022 äger rum 29 april klockan 13.00 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.
För att en aktieägare ska få ett ärende behandlat ska ärendet ha inkommit senast den 1 mars 2022.
Valberedningen utgörs av Johan Wester (ordförande), Fredrik Ahlin, Bengt Belfrage och Anders Wassberg.

Dalstorp i februari 2022
Styrelsen

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.